دانلود شما در خال شروع است

نحوه نصب

01
فعالسازی منابع ناشناس

به تنظیمات بروید، امنیت را انتخاب کنید و منابع ناشناس را فعال کنید

02
نصب اپلیکیشن

اگر فایل را پیدا نکردید، اینجا را کلیک کنید

گارانتی اپلیکیشن خوب

این اپلیکیشن تست‌ امنیتی برای ویروس، مالور و سایر حملات خطرناک را گذرانده است و دربرگیرنده هیچ خطری نیست.

اینجا را کلیک کنیداگر نمی توانید اپلیکیشن را در پوشه دانلودهای خود پیدا کنید.